Privacy Policy

Je staat op het punt om een stap te zetten in je persoonlijke groei of je hebt onlangs al een inschrijving gedaan. Maar welke persoonsgegevens verzamelt Dukato Holding B.V. eigenlijk? En met welk doel verzamelen wij die gegevens? Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dukato Holding B.V. respecteert jouw privacy. Met dit privacy statement willen wij duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen.


Dukato Holding B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.    Welke gegevens worden verwerkt?

In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt.

Bij een inschrijving voor een cursus, training of workshop

Bij een aanvraag van een brochure of e-book

Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon

Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief

Bij de sollicitatie naar een vacature

Tijdens het volgen van een cursus

Tijdens het bijwonen van een evenement

Dukato Holding B.V. verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw inschrijving: cursusnaam of workshopnaam, voorkeur datum, voorkeur plaats, aanwezigheid, cursusfeedback, cursusresultaten. Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens; naam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer, opleidingsniveau en functie.

Voor sollicitaties verzamelen wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie.

Met betrekking tot de facturatie vragen wij het volgende: is de inschrijving zakelijk? Wil je een factuur met BTW?, factuuradres, contactpersoon. Bij onze evenementen kunnen er foto’s gemaakt worden door een fotograaf. Deze foto’s gebruiken wij voor de verslaglegging van het evenement. Indien je niet gefotografeerd wilt worden verzoeken we je om dit tijdens het evenement aan de fotograaf en/of de organisatie door te geven.


Formulieren op de website

In de verschillende formulieren op onze website vragen wij om deze persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.


2. Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt?

Cursus, training of workshop

Om deel te kunnen nemen aan een cursus hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Dukato Holding B.V. toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie en het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Dukato Holding B.V. Tijdens de intake vragen we om informatie met betrekking tot jouw werkervaring en leerdoelen. Onze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens om het programma vorm te kunnen geven en optimaal aan te laten sluiten op jouw leerbehoefte.


Nieuwsbrief

Naast informatie over jouw cursus, kun je ook aangeven of je mailings met inspiratie en aanbiedingen van Dukato Holding B.V. wilt ontvangen. We willen deze mailings zo goed mogelijk laten aansluiten bij de interesses en gebruiksgewoonten van individuele lezers. Daarvoor kunnen wij het lees- en klikgedrag meten. Uiteraard kun je te allen tijde onderaan de mail jouw voorkeuren aanpassen of je volledig uitschrijven voor alle mailings. 


Sollicitaties

Om bij ons te solliciteren hebben wij zoals hierboven vermeld nodig: jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie. Deze gegevens hebben wij nodig voor het werven en selecteren van geschikte medewerkers, stagiaires en/of trainers. De door jou verstrekte gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van jouw sollicitatie.


3. Bewaartermijn

Cursus

Na afloop van jouw cursus worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn van jouw gegevens wordt bepaald aan de hand van je ontwikkelpad en leerbehoefte. Je behoudt toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving en kunt online doorgaan met leren. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar info@ducobiemans.nl

Sollicitaties

Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar en verwijderen ze daarna. Word je onze nieuwe collega, dan bewaren we jouw gegevens zo lang als het nodig is.


4. Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Dukato Holding B.V. zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, daarom sta je in direct contact met ons bedrijf en onze Trainers en medewerkers. Zei hebben waar nodig toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de cursus, training of workshop waar dat nodig is. Dukato Holding B.V. is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze ingehuurde freelancers zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze ingehuurde freelance trainers hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.


5. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 24-11-2023 gewijzigd. Wij raden aan om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


6. Welke rechten heb ik?

Als klant van Dukato Holding B.V. heb je een aantal rechten welke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen.


Het recht op dataportabiliteit. Het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht om Dukato Holding B.V. opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen.

Recht op inzage. Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Meer informatie over de cookies die we plaatsen vind je op ons Cookie Statement. 

7. Vragen of opmerkingen?

Als klant heb je te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@ducobiemans.nl 


Wil je als sollicitant jouw gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen? Stuur een e-mail naar info@ducobiemans.nl  en wij pakken jouw verzoek zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen 10 werkdagen) op. Wij doen er alles aan om jou goed van dienst te zijn. Het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kun je een klacht indienen via info@ducobiemans.nl  en nemen wij contact met je op.


Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via info@ducobiemans.nl .

Mochten we er samen niet uitkomen dan kan je ook contact opnemen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Dukato Holding B.V.


Jol 17

1511 DD Oostzaan

Telefoon: 06-22978252

info@ducobiemans.nl